O nas

Anna Bobowska

Nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS. Wieloletni pracownik szkół ośrodków i gabinetów, w których miała kontakt z różnego rodzaju zaburzeniami, dzięki czemu oferuje szeroki zakres pomocy, w swojej ofercie posiada:

 • diagnozę logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • profilaktykę logopedyczna: konsultacje dla nauczycieli i rodziców,
 • obozy logopedyczne z uwzględnieniem diet, nietolerancji pokarmowych,
 • stymulowanie mowy dziecka od urodzenia do 3 roku życia,
 • terapię karmienia u dzieci- nauka jedzenia i picia,
 • terapie ręki,
 • terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapię dzieci i niemowląt z MPD,
 • terapię dzieci i niemowląt z Zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi,
 • terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera,
 • naukę czytania i pisania wg metody prof. Bronisława Rocławskiego (GLOTTODYDAKTYKA),
 • terapię metodą Integracji Sensorycznej,
 • terapię wzroku z elementami IMPULS SYSTEM,
 • ćwiczenia dykcji i emisji głosu, wspomaganie prawidłowego toru oddechowego,
 • terapię wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, rynolalie)
 • pracę nad rozwojem słuchu fonemowego, ćwiczenia różnicowania i przetwarzania słuchowego,
 • trening słuchowy metodą dr. K. Johansena
 • współpracę z przedszkolami (zajęcia grupowe- logorytmika, z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne, oraz indywidualne),
 • terapię u pacjentów z afazją.

Wybranie kursy i szkolenia

Anna Kaliszuk

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog oraz surdopedagog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Terapia Integracji Sensorycznej – I i II stopień - PSTIS
 • Kurs języka migowego III st. dla służb społecznych
 • Zastosowania metody werbo-tonalnej w pracy z dzieckiem z wadą słuchu w wieku od 0 do 5 roku życia
 • Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka - metoda J. Cieszyńskiej

Izabela Gelleta

Magster rehabilitacji ruchowej, absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, posiadająca ponad 20-letnią praktykę i doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Specjalista rehabilitacji ruchowej I
 • Terapeuta metod neurorozwojowych: NDT-Bobath, PNF, SI, INPP
 • Fizjoterapeuta z uprawnieniami do masażu oraz tapingu
 • Pedagog, nauczyciel dyplomowany oraz wykładowca akademicki
 • autor wielu publikacji o tematyce rozwojowej dziecka

Joanna Słowiak

Magister fizjoterapii, certyfikowana terapeutka Integracji Sensorycznej I oraz II stopnia kierująca się w swojej pracy dobrem dziecka. Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii. Prowadziła zajęcia sensoplastyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci. Pracowała w żłobku jako fizjoterapeuta zajmujący się prawidłowym rozwojem dzieci. Podczas usprawniania dziecka zależy jej na współpracy z rodzicem i ustalaniu celów terapeutycznych. Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących głównie tematyki dziecięcej oraz zdrowotnej. Prywatnie spełniona mama wyznająca zasadę szczęśliwe i zdrowe dziecko szczęśliwi rodzice. Miłośniczka natury, podróży i aktywności na świeżym powietrzu.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs Integrecji Sensorycznej I i II stopnia
 • Szkolenie dotyczące wybiórczości pokarmowej w ujęciu sensoryczno- motorycznym
 • Kurs kinesiology tapingu
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Joanna Fryze

Logopeda kliniczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel języka polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Nauczycielskiego oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Prywatnie - mama dwójki dzieci.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Kurs: „Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy oddziaływań terapeutycznych”
 • Kurs terapii miofunkcjonalnej
 • Kurs z języka migowego (poziom zaawansowany, certyfikat tłumacza języka migowego)
 • Kurs: „Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania”
 • Kurs: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”

Martyna Mazur

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, psychomotoryk. Jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu integracji sensorycznej. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Prywatnie - mama. W pracy wyznaje zasadę, że to terapia powinna pasować do dziecka, a nie dziecko do terapii.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs instruktorski masażu Shantala dla dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży
 • Kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Warsztaty z zakresu “Terapii ustno-twarzowej, ergoterapii w pediatrii, terapii ręki i ich wpływu na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju”
 • Wczesna nauka czytania jako stymulacja rozwoju dziecka - metoda J. Cieszyńskiej
 • Kurs Psychomotoryki Empowermentu
 • Szkolenie “Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
 • Szkolenie Terapia Ręki “Ręka na warsztat-praca terapeutyczna z dziećmi w zakresie usprawniania funkcji ręki”

Katarzyna Sobczyk

Neurologopeda z 12- letnim stażem pracy. Ukończyła szereg kursów i szkoleń. Prowadzi terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci w zakresie: korekty wad wymowy, terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz myślenia, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera, terapii afazji oraz dyzartrii. Oferuje również konsultacje, porady jednorazowe oraz diagnozę logopedyczną.