O nas

Anna Bobowska

Nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog, neurologopeda kliniczny, certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS. Wieloletni pracownik szkół ośrodków i gabinetów, w których miała kontakt z różnego rodzaju zaburzeniami, dzięki czemu oferuje szeroki zakres pomocy, w swojej ofercie posiada:

 • diagnozę logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • profilaktykę logopedyczna: konsultacje dla nauczycieli i rodziców,
 • obozy logopedyczne z uwzględnieniem diet, nietolerancji pokarmowych,
 • stymulowanie mowy dziecka od urodzenia do 3 roku życia,
 • terapię karmienia u dzieci- nauka jedzenia i picia,
 • terapie ręki,
 • terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapię dzieci i niemowląt z MPD,
 • terapię dzieci i niemowląt z Zespołem Downa i innymi zespołami genetycznymi,
 • terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera,
 • naukę czytania i pisania wg metody prof. Bronisława Rocławskiego (GLOTTODYDAKTYKA),
 • terapię metodą Integracji Sensorycznej,
 • terapię wzroku z elementami IMPULS SYSTEM,
 • ćwiczenia dykcji i emisji głosu, wspomaganie prawidłowego toru oddechowego,
 • terapię wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, lambdacyzm, kappacyzm, gammacyzm, mowa bezdźwięczna, rynolalie)
 • pracę nad rozwojem słuchu fonemowego, ćwiczenia różnicowania i przetwarzania słuchowego,
 • trening słuchowy metodą dr. K. Johansena
 • współpracę z przedszkolami (zajęcia grupowe- logorytmika, z zastosowaniem metody Weroniki Sherborne, oraz indywidualne),
 • terapię u pacjentów z afazją.

Wybranie kursy i szkolenia

Anna Kaliszuk

Pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi. Certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Bilateralnej, terapeuta ręki.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Terapia Integracji Sensorycznej – I i II stopień - PSTIS
 • Terapia Integracji Bilateralnej
 • Terapia ręki
 • Podstawy diagnozy i terapii funkcji wzrokowych
 • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych MNRI
 • Dziecko z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozwoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia

Izabela Gelleta

Magster rehabilitacji ruchowej, absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, posiadająca ponad 20-letnią praktykę i doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej z niemowlętami, dziećmi i młodzieżą.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Specjalista rehabilitacji ruchowej I
 • Terapeuta metod neurorozwojowych: NDT-Bobath, PNF, SI, INPP
 • Fizjoterapeuta z uprawnieniami do masażu oraz tapingu
 • Pedagog, nauczyciel dyplomowany oraz wykładowca akademicki
 • autor wielu publikacji o tematyce rozwojowej dziecka

Joanna Słowiak

Magister fizjoterapii, certyfikowana terapeutka Integracji Sensorycznej I oraz II stopnia kierująca się w swojej pracy dobrem dziecka. Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii. Prowadziła zajęcia sensoplastyczne i ogólnorozwojowe dla dzieci. Pracowała w żłobku jako fizjoterapeuta zajmujący się prawidłowym rozwojem dzieci. Podczas usprawniania dziecka zależy jej na współpracy z rodzicem i ustalaniu celów terapeutycznych. Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i kursach dotyczących głównie tematyki dziecięcej oraz zdrowotnej. Prywatnie spełniona mama wyznająca zasadę szczęśliwe i zdrowe dziecko szczęśliwi rodzice. Miłośniczka natury, podróży i aktywności na świeżym powietrzu.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs Integrecji Sensorycznej I i II stopnia
 • Szkolenie dotyczące wybiórczości pokarmowej w ujęciu sensoryczno- motorycznym
 • Kurs kinesiology tapingu
 • Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Joanna Fryze

Logopeda kliniczny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciel języka polskiego. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolegium Nauczycielskiego oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Prywatnie - mama dwójki dzieci.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Kurs: „Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy oddziaływań terapeutycznych”
 • Kurs terapii miofunkcjonalnej
 • Kurs z języka migowego (poziom zaawansowany, certyfikat tłumacza języka migowego)
 • Kurs: „Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania”
 • Kurs: „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”

Martyna Mazur

Pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany terapeuta ręki, instruktor masażu Shantala, psychomotoryk. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Prywatnie - mama. W pracy wyznaje zasadę, że to terapia powinna pasować do dziecka, a nie dziecko do terapii.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs I i II stopnia „Diagnoza i Terapia Ręki”
 • Kurs Psychomotoryki Empowermentu
 • Studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej
 • Kurs instruktorski masażu Shantala dla dzieci, dorosłych i kobiet w ciąży
 • Kurs I stopnia Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Warsztaty z zakresu “Terapii ustno-twarzowej, ergoterapii w pediatrii, terapii ręki i ich wpływu na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami w rozwoju”
 • Szkolenie “Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce - Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP”
 • Warsztat terapeutyczny „Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym”
 • Kurs „Pozytywna Dyscyplina”

Katarzyna Sobczyk

Neurologopeda z 12- letnim stażem pracy. Ukończyła szereg kursów i szkoleń. Prowadzi terapię logopedyczną oraz neurologopedyczną dzieci w zakresie: korekty wad wymowy, terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz myślenia, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz zespołu Aspergera, terapii afazji oraz dyzartrii. Oferuje również konsultacje, porady jednorazowe oraz diagnozę logopedyczną.

Marta Banaś

Pedagog edukacji wczesnoszkolnej z dziesięcioletnim doświadczeniem, wieloletni nauczyciel języka angielskiego w klasach I-III, oligofrenopedagog oraz certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej. W trakcie pracy z Dziećmi i ich Rodzicami stosuje zasady, Jespera Juula i Rodzicielstwa Bliskości, pełne zrozumienia i wsparcia dla całych Rodzin. Prywatnie kochająca życie, szczęśliwa żona i mama dwóch synów.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Kurs Terapii Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Kurs „Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania”
 • Kurs Języka Migowego I-III stopnia
 • Kurs Terapia Ręki I i II stopnia
 • Kurs Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym

Anna Chmura

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi na różnych etapach edukacyjnych w gimnazjum, szkole podstawowej i przedszkolu. Swoją pracę traktuje jak pasję, którą cały czas rozwija. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz terapii pedagogicznej. W swojej pracy stosuje różne metody, miedzy innymi, Metodę B. Zakrzewskiej, Symultaniczno-Sekwencyjną naukę czytania J. Cieszyńskiej, Metodę 18-stuktur wyrazowych, Metodę terapii prof. Gruszczyk Kolczyńskiej, Metodę Dobrego Startu, terapię ręki, bajkoterapię, elementy arteterapii.
Prowadzi zajęcia i konsultacje dla:

 • Dzieci wczesnoszkolnych z grupy ryzyka dysleksji
 • Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)
 • Dzieci mających problemy z ortografią (dysortografia)
 • Dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)
 • Dzieci, które potrzebują pomocy i wsparcia przy wykonywaniu zadań domowych
 • Dzieci z niewłaściwym napięciem mięśniowym, w tym z trudnościami grafomotorycznymi
 • Uczniów z zakresu poradnictwa zawodowego – związane z wyborem ścieżki kształcenia i wyborem zawodu

Wybranie kursy i szkolenia

 • EEG-BIOFEEDBACK I stopnia
 • kurs Terapia ręki – jako element pracy z dzieckiem z trudnościami grafomotorycznymi
 • kurs realizatorów programu „Spójrz inaczej na agresję”
 • kurs realizatorów programu promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”
 • szkolenie - Wspieranie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

O terapii dzieci przejawiających specyficzne trudności w uczeniu się:

 • Osoby ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dyskalkulią) doświadczają niepowodzeń szkolnych choć niejednokrotnie ich wysiłek włożony w naukę jest bardzo duży. Odbija się to na samoocenie i motywacji do pracy, sferze emocjonalnej i społecznej. Jest to ogromne obciążenie dla samego dziecka i jego rodziców.
 • Im szybciej podejmie się działania o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, tym większe są szanse na uniknięcie znaczących niepowodzeń szkolnych oraz ich skutków.
 • Stosowanie terapii pedagogicznej wskazane jest nawet wówczas, kiedy u dziecka obserwujemy znaczną dysproporcję miedzy efektami a nakładem systematycznej pracy.
 • Dziecko nie musi czekać na zdiagnozowanie dysleksji rozwojowej, aby uczestniczyć w zajęciach terapii pedagogicznej. Wykazywanie symptomów tzw. ryzyka dysleksji jest sygnałem do podjęcia pracy terapeutycznej. Zajęcia te mają charakter stymulujący i mogą jedynie poprawić funkcjonowanie dziecka, zmniejszając i eliminując objawy dysleksji.

Kaja Makaruk

Fizjoterapeuta, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Doświadczenie zdobywane w wielu krakowskich placówkach medycznych.

Wybranie kursy i szkolenia

 • Terapia Integracji Sensorycznej – I i II stopień
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF
 • Kurs Diagnozy i Terapii Ręki - kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym