Fizjoterapia

DIAGNOSTYKA ORAZ TERAPIA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI Z PROBLEMAMI NEUROLOGICZNYMI METODĄ NDT-BOBATH

W metodzie tej, opartej o prawidłowy neurorozwój dziecka, w usprawnianiu stosuje się następstwo rozwojowe i specyficzne formy ułatwiania ruchów, które normalizują napięcie mięśniowe, hamują nieprawidłowe reakcje odruchowe a torują pożądane. Ruchy prowadzone podczas stymulacji zbliżone są do naturalnych ruchów wykonywanych spontanicznie przez zdrowo rozwijające się dziecko, będące w danym wieku rozwojowym. Podkreśla się tu znaczenie indywidualnego prowadzenia ćwiczeń dla danego przypadku, dostosowania ich do rodzaju porażenia i przebiegu usprawniania. Zasób ćwiczeń jest bardzo bogaty a obserwacja pacjenta wnikliwa, w celu uniknięcia schematycznych oddziaływań w usprawnianiu. Szczególną uwagę przywiązuje się do uczestnictwa rodziców w usprawnianiu i stosowania przez nich odpowiednich stymulacji w czasie zabiegów pielęgnacyjnych i zabawy z dzieckiem.

ZAJĘCIA PSYCHORUCHOWE DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI I ICH RODZICÓW - “MAMA, TATA I JA”

W metodzie tej, opartej o prawidłowy neurorozwój dziecka, w usprawnianiu stosuje się następstwo rozwojowe i specyficzne formy ułatwiania ruchów, które normalizują napięcie mięśniowe, hamują nieprawidłowe reakcje odruchowe a torują pożądane. Ruchy prowadzone podczas stymulacji zbliżone są do naturalnych ruchów wykonywanych spontanicznie przez zdrowo rozwijające się dziecko, będące w danym wieku rozwojowym. Podkreśla się tu znaczenie indywidualnego prowadzenia ćwiczeń dla danego przypadku, dostosowania ich do rodzaju porażenia i przebiegu usprawniania. Zasób ćwiczeń jest bardzo bogaty a obserwacja pacjenta wnikliwa, w celu uniknięcia schematycznych oddziaływań w usprawnianiu. Szczególną uwagę przywiązuje się do uczestnictwa rodziców w usprawnianiu i stosowania przez nich odpowiednich stymulacji w czasie zabiegów pielęgnacyjnych i zabawy z dzieckiem.

USPRAWNIANIE SKOLIOZ, WAD POSTAWY CIAŁA, KOŃCZYN DOLNYCH I STÓP, STANÓW POURAZOWYCH (ORTOPEDYCZNYCH I NEUROLOGICZNYCH) ORAZ WAD WRODZONYCH I NABYTYCH NARZĄDU RUCHU

Usprawnianie prowadzone w oparciu o metody neurorozwojowe (elementy metody Brunkow, Vojty, PNF, NDT-Bobath, Scharl, terapii manualnej), wykorzystujące funkcjonalność i bezbolesność, chroniące pacjenta przed samoistną, patologiczną kompensacją. Cechą charakterystyczną jest tu pełna diagnostyka funkcjonalna pozwalająca na bezpieczne prowadzenie skutecznej terapii. Usprawnianie skolioz według metod korekcji symetrycznej i asymetrycznej w zależności od potrzeb i stanu ortopedycznego oraz funkcjonalnego pacjenta.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA, ZAJĘCIA PSYCHORUCHOWE DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I SZKOLNYM

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekcji postawy ciała i stóp, ćwiczenia o charakterze korekcyjnym, ćwiczenia psychomotoryczne z elementami kształtowania schematu ciała, orientacji przestrzennej, koordynacji, naprzemienności ruchowej, skoczności, zwinności i równowagi, ćwiczenia rozwijające cechy motoryczne i ogólną sprawność dziecka, ćwiczenia o charakterze wyrównawczym z wykorzystaniem elementów metod C.Orffa, R.Labana, P.Dennisona, terapii metodą integracji sensorycznej (SI) i metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

TAPING (PLASTROWANIE)

Taping to metoda terapeutyczna polegająca na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Nalepiony plaster jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem) i w zależności od rodzaju, sposobu i miejsca aplikacji, ma różnorakie oddziaływanie. Oddziaływuje na mięśnie, powięzie, stawy, układ limfatyczny i nerwowy. Działanie tapingu polega na zmniejszeniu bólu mięśni i stawów, usuwaniu obrzęków limfatycznych, wspomaganiu pracy mięśni oraz korygowaniu niewłaściwej pozycji stawu. Taping znajduje zastosowanie w fizjoterapii przeciwbólowej, ortopedycznej, sportowej, neurologicznej, pediatrycznej, pooperacyjnej.

MASAŻ SHANTALA I MASAŻ LECZNICZY W PEŁNYM ZAKRESIE

Masaż stymulacyjny dla niemowląt i małych dzieci, normalizujący bodźce dotykowe, rozwijający prawidłową wrażliwość oraz czucie ciała u dzieci. Stosowany również dla poprawy ukrwienia i elastyczności mięśni, działa rozluźniająco na nadmiernie napięte mięśnie.

CENNIK

  • Porada specjalistyczna
    konsultacyjna wizyta obejmująca diagnozę pacjenta oraz indywidualny instruktaż pielęgnacji, stymulacji lub ćwiczeń (60 minut): 120,00 zł
  • Wizyta kontrolna, pokonsultacyjna: 100,00 zł
  • Usługi terapeutyczne:
    terapia noworodków, niemowląt i małych dzieci – wczesna interwencja; specjalistyczne ćwiczenia rehabilitacyjne z wykorzystaniem specyficznych neurofizjologicznych metod fizjoterapii; ćwiczenia reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia z wykorzystaniem technik masażu oraz tapingu, ćwiczenia korekcyjne w wadach postawy ciała i stóp (45 minut): 80,00 zł