Oferta

Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna jest metodą, która odwołuje się do związków między zachowaniem, a przebiegiem procesów nerwowych o ośrodkowym układzie nerwowym. Ośrodkowy układ nerwowy jest definiowany jako mózg i rdzeń kręgowy. Twórczyni terapii A.Jean Ayers definiowała integrację sensoryczną jako proces neurologiczny, organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska, który pozwala na efektywne interakcje z otoczeniem. Mózg, gdy otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów powinien je segregować, rozpoznawać, interpretować i integrować ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, a w rezultacie odpowiadać adekwatną reakcją. Sensoryczne informacje pochodzą ze zmysłów:

 • wzroku,
 • słuchu,
 • dotyku, propriocepcji (każdy punkt w ciele),
 • tego, który odbiera siłę grawitacji i ruchu ciała.

Zintegrowane odbieranie i przetwarzanie tych informacji powoduje, że mózg może ich użyć do formowania percepcji, zachowania i uczenia się. Człowiek nie posiada tych możliwości od początku swojego życia, nowonarodzone dziecko słyszy widzi i czuje bodźce pochodzące z jego ciała nie potrafi jednak jeszcze oceniać odległości czy określać znaczenia dźwięków, które słyszy. Dopiero w procesie organizacji wrażeń nabiera zdolności do skupiania uwagi na doznaniach, zachowaniach i czynnościach życia codziennego. Podsumowując, integracja sensoryczna jest taką organizacją wrażeń, by mogły być one użyte w działaniu.
Jeśli dostrzegasz problem u swojego dziecka kliknij tutaj!

product product

Trening Słuchowy- metoda dr. K. Johansena

Jej twórcą jest dr Kjeld Johansen - duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań Nad Dysleksją ( www.dyslexia-lab.dk). W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach Christiana A. Volfa. Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym - istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.
[Info. ze strony www.johansen-ias.pl]

product

Glottodydaktyka- Metoda prof. Rocławskiego

Glottodydaktyka ojczystojęzyczna (zwana popularnie także „metodą Rocławskiego” lub „metodą klockową”) to system edukacyjny stworzony przez wybitnego polskiego językoznawcę, prof. Bronisława Rocławskiego, specjalistę w dziedzinie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Glottodydaktyka to pełna wiedza o dziecku, o tym, jak, gdzie i kiedy rozwijać umysł dziecka; uczyć dziecko czytania, pisania i liczenia.
[Info. ze strony www.glottispol.pl]
Dzięki świeżemu podejściu do dziecięcej edukacji, Glottodydaktyka umożliwia polepszenie procesu poznawczego języków i matematyki u dzieci.

product

Terapia wzrokowa- Metoda IMPULS SYSTEM

Widzenie jest procesem na który, oprócz ostrości widzenia, składają się także funkcje wzrokowe. Mają one niezwykle silny wpływ na funkcjonowanie człowieka i to właśnie korekcja ich, jest przedmiotem pracy podczas spotkań. Terapia w większości kierowana do dzieci borykającymi się z trudnościami z pisaniem i czytaniem. Więcej na temat terapii wzrokowej pod adresem www.impuls-funkcjewzrokowe.pl

product

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa

Nazywana także terapią Czaszkowo-Krzyżową, jest formą terapii manualnej, której zadaniem jest poprawa naturalnych mechanizmów autoregulacji mechanizmu. Jedną z czołowych postaci, której badania stanowią podstawy dla terapii CST, jest osteopata dr. William Garner Sutherland, który to wysunął hipotezę o ruchomości kości czaszki względem siebie. Hipoteza ta została potwierdzona i wykorzystana w dalszych badaniach przez dr. Johna Upledger'a, który to przekazał swoją wiedzę tworząc terapię Czaszkowo-Krzyżową. Układ cranio – sacralny, którego poprawność funkcjonowania jest przedmiotem pracy podczas terapii, jest półzamkniętym systemem hydraulicznym składającym się z opon mózgowych i rdzeniowych, wraz z płynem rdzeniowym. Zaburzenia funkcjonowania poszczególnych struktur układu carnio-sacralnego, mogą prowadzić do szeregu zaburzeń, często występujących u dzieci z dysfunkcjami integracji sensorycznej, w więc u dzieci w przypadku których zdiagnozowano spektrum autyzmu, nadpobudliwość psychoruchową, ADHD, dysleksję, a także inne problemy związane z uczeniem się, jak zaburzenia koncentracji, oraz problemach centralnego układu nerwowego, urazach okołoporodowych, rozwojem emocjonalnym, opóźnionym i zaburzonym rozwojem mowy. Terapia ta polecana jest także dorosłym borykającym się z dolegliwościami takimi jak: bóle kręgosłupa, w przypadku stanów po urazowych, migren, bólów i zawrotów głowy, omdleń, depresji, nerwic, skoliozach, bólach kolanowych. Terapia Czaszkowo-krzyżowa to doskonałe uzupełnienie standardowych metod fizjoterapeutycznych. Jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna, a zabiegi bezbolesne.

product product

Osteopatia

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w stanie określanym jako zdrowie jak i w stanie chorobowym. Traktuje ona ciało ludzkie jako całość zarówno w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym, zakłada ona, że organizm ludzki posiada zdolności do autoregulacji i przywracania homeostazy. Terapia stosowana w następujących przypadkach: ostrym i przewlekłym zespole bólowym układu kostno-stawowego i kręgosłupa, funkcjonalnych schorzeniach układu gastroenterologicznego, urologicznego, ginekologicznego, układu krążenia i układu oddechowego, bólach głowy u dzieci i dorosłych, stanach pourazowych i powypadkowych u dzieci i dorosłych, urazach okołoporodowych u dzieci, zaburzeniach rozwoju koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespołach bólowych kobiet w ciąży i profilaktyce okołoporodowej oraz wadach postawy.

product

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa

Jedna z najlepszych metod do badania dzieci. Ogromną zaletą testu jest całościowe diagnozowanie rozwoju psychoruchowego. Celem tego narzędzia jest wczesne wykrycie zaburzeń z zakresu percepcji, kontaktów społecznych, rozwoju mowy, samodzielności (samoobsługi) oraz funkcji ruchowych. Diagnoza obejmuje opóźnienia w sposób ilościowy, wychwytując deficyty rozwojowe, dając tym samym wskazówki do podjęcia dalszych kroków terapeutycznych. Dzięki diagnozie możliwe jest podjęcie wczesnej interwencji terapeutycznej.

Terapia ręki

Jeśli moje ręce są sprawne – jestem niezależna i samodzielna, a tym samym potrafię wykonać wiele czynności. Nasze ręce są wyjątkowe dzięki rozwojowi kory mózgowej i niezwykle złożony mechanizm nerwowy, dzięki któremu potrafimy rozpocząć ruch, kontrolować czas jego trwania, koordynować i płynnie go zakończyć.
Terapia ręki jest dedykowana wszystkim dzieciom, w każdym wieku, które pomimo podejmowanego wysiłku i licznych prób mają trudności:

 • z koordynacją wzrokowo – ruchową
 • z podejmowaniem czynności manualnych (malowanie, lepienie z plasteliny, układanie drobnych przedmiotów)
 • z dotykaniem nowych i różnorodnych faktur
 • w opanowaniu czynności samoobsługowych (wykonywanie codziennych czynności: picie z kubka, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł)
 • z trzymaniem w ręce narzędzia pisarskiego
 • w pisaniu
A także dla dzieci, które wykazują:
 • zaburzenia napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe)
 • problem z koordynacją ruchową
 • mają nieprawidłową postawę ciała
 • opóźniony rozwój mowy

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest przeznaczona dla dzieci w celu przezwyciężenia trudności w uczeniu się. Polega na odnalezieniu przyczyny i dobraniu odpowiednich metod do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Terapia pedagogiczna to także pozytywne wzmacnianie dziecka, dodawanie wiary we własne możliwości, odpowiednie motywowanie do pracy i wyrabianie odpowiedniego podejścia do obowiązków szkolnych. Rodzicu, jeśli Twoje dziecko…

 • ma trudności z koncentracją
 • ma trudności w nauce czytania i pisania, w matematyce
 • zdarza mu się często o czymś zapominać
 • reagują stresem podczas adaptacji w środowisku szkolnym
Zastanów się nad terapią pedagogiczną. Im szybciej zostaną podjęte działania korekcyjno – kompensacyjne, tym większe szanse na uniknięcie niepowodzeń.

Masaż Shantala

Masaż Shantala to starożytna technika masażu niemowląt. W Europie została wprowadzona przez francuskiego położnika Frederique Leboyer. Regularny masaż niesie ze sobą szereg korzyści:

 • buduje więzi z rodzicem – zaspokaja potrzebę kontaktu
 • uspakaja, wycisza
 • poprzez dotyk buduje poczucie bezpieczeństwa
 • odwrażliwia
 • wspomaga trawienie, np. u dzieci, u których występuje kolka
 • pomaga w uregulowaniu snu
 • wpływa korzystnie na krążenie
 • poprzez stymulację układu limfatycznego podnosi naturalną odporność dziecka
Dotyk rodzica jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju maluszka. Ale… nie zapominajmy o sobie! Życie w ciągłym biegu nie sprzyja naszemu zdrowiu a stres i pośpiech niekorzystnie wpływają na nasze relacje i umiejętność odpoczywania. Nawet 30 – minutowy masaż relaksacyjny Shantala Body Touch wykonany przez bliską osobę daje efekt zbliżony do wielu godzin snu. A masaż kobiety w ciąży? Czy warto masować przyszłe mamy? Tak! Zrelaksowana i odprężona kobieta, to kobieta z pozytywnym nastawieniem do życia, a rozwój dziecka w łonie matki jest w znacznym stopniu uzależniony od jej dobrego samopoczucia.