Szkolenia

„Ocena oraz terapia neurorozwojowa dziecka w zakresie odruchów – mity i fakty!”

Miejsce szkolenia: Wrocław, Centrum Terapeutyczne LOGO-SI, ul. Cedrowa 4
Termin szkolenia: 26.01.2019 r. /sobota 9.00 – 16.30/
Cena szkolenia: 340 zł


Szkolenie prowadzi mgr IZABELA GELLETA
- specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP pedagog, terapeuta z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych SI i WWR – APS Warszawa oraz wieloletni współpracownik PSTIS.
Warsztat przeznaczony jest dla:
pedagogów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, pracujących z dziećmi w placówkach medycznych, oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.
Kontakt i zapisy:
Anna Bobowska,
+48 666-977-704,
www.logo-si.pl,
anna.bobowska.logosi@gmail.com
Zaliczkę w kwocie 80 zł. należy wpłacić do dnia 10.01.2019 r., na konto:
mbank: 27 1140 2004 0000 3002 7641 5830
Anna Bobowska CENTRUM TERAPEUTYCZNE LOGO-SI
www.logo-si.pl,
tytułem: zaliczka za szkolenie ONR

PROGRAM

 1. Systematyka neurologiczna odruchów w powiązaniu z procesami dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego (o.u.n.):
  - automatyzmy ruchowe
  - odruchy postawy.
  - reakcje prostowania
  - reakcje równowagi
  - percepcja czucia, odruchy głębokie, brzuszne, piramidowe, oponowe.
 2. Procesy integracji odruchów w o.u.n.
 3. Charakterystyka odruchów:
  - objawy kliniczne w przypadku uszkodzenia o.u.n. oraz niepełnej integracji odruchów
  - wpływ odruchów na funkcjonowanie ruchowe i zmysłowe dziecka
  - związek odruchów z napięciem mięśniowym i funkcjonowaniem proprioceptywno-przedsionkowym – pojęcie „triady neurorozwojowej”
  - pojęcie opóźnienia neurorozwojowego
 4. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.
 5. Ćwiczenia integrujące odruchy w praktyce – zasady, sposoby i metodyka oddziaływań terapeutycznych.

„Ocena diagnostyczna procesów integracji sensorycznej w ujęciu neurorozwojowy”

Miejsce szkolenia: Wrocław, Centrum Terapeutyczne LOGO-SI, ul. Cedrowa 4
Termin szkolenia: 27.01.2019 r. /niedziela 9.00 – 16.30/
Cena szkolenia: 340 zł


Szkolenie prowadzi mgr IZABELA GELLETA
- specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP pedagog, terapeuta z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych SI i WWR – APS Warszawa oraz wieloletni współpracownik PSTIS.
Warsztat przeznaczony jest dla:
pedagogów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, pracujących z dziećmi w placówkach medycznych, oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.
Kontakt i zapisy:
Anna Bobowska,
+48 666-977-704,
www.logo-si.pl,
anna.bobowska.logosi@gmail.com
Zaliczkę w kwocie 80 zł. należy wpłacić do dnia 10.01.2019 r., na konto:
mbank: 27 1140 2004 0000 3002 7641 5830
Anna Bobowska CENTRUM TERAPEUTYCZNE LOGO-SI
www.logo-si.pl,
tytułem: zaliczka za szkolenie DGN-SI


PROGRAM

 1. Składowe procesu oceny diagnostycznej.
 2. Badanie w zakresie funkcjonowania odruchów dzieci w wieku 0-7 roku życia. Interpretacja zachowania się odruchowego. Wnioski z badania.
 3. Ocena diagnostyczna w zakresie rozwoju, kontroli oraz regulacji posturalnego napięcia mięśniowego. Testy czynnościowe.
 4. Ocena diagnostyczna w zakresie odbioru oraz modulacji bodźców z sensorycznych systemów bazowych - rola systemu dotykowego, przedsionkowego oraz proprioceptywnego w procesach hamowania i pobudzania w ośrodkowym układzie nerwowym, konsekwencje przeciążenia bodźcami.
 5. Analiza oraz interpretacja wyników prób diagnostycznych w ujęciu neurorozwojowym.
 6. Alternatywne sposoby oceny diagnostycznej dziecka.
 7. Zasady i formy opracowywania wyników w opiniach diagnostycznych.
 8. Tworzenie planu terapii w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów SI – cele główne i poboczne.

„Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy oddziaływań terapeutycznych”

Miejsce szkolenia: Wrocław, Centrum Terapeutyczne LOGO-SI, ul. Cedrowa 4
Termin szkolenia: 16-17.11.2019 r. /sobota 9.00 – 16.30, niedziela 9.00 – 13.30/
Cena szkolenia: 500 zł


Szkolenie prowadzi mgr IZABELA GELLETA
- specjalista rehabilitacji ruchowej I0, terapeuta metod NDT-Bobath, PNF, SI, INPP pedagog, terapeuta z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wykładowca akademicki na studiach podyplomowych SI i WWR – APS Warszawa oraz wieloletni współpracownik PSTIS.
Warsztat przeznaczony jest dla:
pedagogów, fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, terapeutów SI, pracujących z dziećmi w placówkach medycznych, oświatowo-wychowawczych, terapeutycznych i integracyjnych.
Kontakt i zapisy:
Anna Bobowska,
+48 666-977-704,
www.logo-si.pl,
anna.bobowska.logosi@gmail.com
Zaliczkę w kwocie 100 zł. należy wpłacić do dnia 10.01.2019 r., na konto:
mbank: 27 1140 2004 0000 3002 7641 5830
Anna Bobowska CENTRUM TERAPEUTYCZNE LOGO-SI
www.logo-si.pl,
tytułem: zaliczka za szkolenie DW


PROGRAM

 1. Rozwój, kontrola i regulacja posturalnego napięcia mięśniowego.
 2. Charakterystyka przyczyn i rodzajów zaburzeń napięcia mięśniowego.
 3. Skutki obniżonego posturalnego napięcia mięśniowego dla kontroli i ukształtowania postawy ciała, rozwoju sprawności ogólnej oraz cech motorycznych – mechanizmy kompensacyjne.
 4. Kształtowanie się kończyn dolnych i stóp u dziecka z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym.
 5. Kontrola wzrokowa i oralna, aktywność ręki u dziecka z obniżonym napięciem mięśni – zagadnienia podstawowe.
 6. Wpływ zaburzeń napięcia mięśniowego na rozwój dziecka w zakresie procesów integracji zmysłów.
 7. Testy czynnościowe wykorzystywane w ocenie napięcia mięśniowego.
 8. Zasady i sposoby oddziaływań terapeutycznych normalizujących napięcie mięśni:
  - ćwiczenia prowadzące do normalizacji napięcia mięśniowego i korygowania wzorców ruchowych ze szczególnym uwzględnieniem terapii metodą SI
  - ćwiczenia ruchowe normalizujące napięcie mięśniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - demonstracja różnorodnych form i metod oddziaływań korygujących.